Adidas apologises for “you survived Boston Marathon” email

0
3

Adidas apologises for "you survived Boston Marathon" email